STRONA GŁÓWNA   KONTAKT
AWEA.pl
Menu
Oferta

Oferujemy szeroki zakres usług dostosowany do oczekiwań klientów:
- Projektowanie radiowe w całym zakresie częstotliwości i budowlane w zakresie
łączności konwencjonalnej, TETRA, EDACS, GSM, DCS, UMTS, WiMax, PtMP, PtP,
PDH, SDH i innych
- Projektowanie konstrukcji stalowych, projekty budowlane
- Projektowanie systemów światłowodowych
- Wykonywanie dokumentacji koncepcyjnych, wykonawczych i powykonawczych
- Wykonywanie systemów telekomunikacyjnych "pod klucz"
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, przeglądy okresowe
- Przeprowadzanie procesu budowlanego w telekomunikacji na zlecenie
z dopełnieniem wszystkich warunków objętych aktualnym prawem polskim
i europejskim z ustanowieniem kierownika budowy i inspektora nadzoru
włącznie.
- Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych
Inne czynności mogą uzupełniać ofertę na życzenie klienta

 

 

 

 

Copyright by www.d4u.glt.pl