STRONA GŁÓWNA   KONTAKT
AWEA.pl
Menu
Doświadczenie

AWEA Sp. z o.o. kontynuuje swoje zaangażowanie w projekty związane
z produktami liderów rynku telekomunikacyjnego, przy realizacji istotnych
przedsięwzięć:
- System łączności radiowej dla Policji i Straży Pożarnej w tunelu S-7: (Projekt propagacyjny, projekt budowlany);
- Rozbudowa systemu łączności Metra Warszawskiego na II linii;
- Doświadczenie w projektowaniu i budowie sieci komórkowych
- Doświadczenie w projektowaniu, optymalizacji mikrofalowych sieci rozległych
PDH i SDH
- Doświadczenie w serwisie i utrzymaniu
- Przebudowa drogowych kolizji telekomunikacyjnych

 

 

 

 

 

 

Copyright by www.d4u.glt.pl